قول شوراهای فتح آباد

بهره برداري از آسفالت بلوار فتح آباد پس از 6 سال

آپار نيوز- بالاخره پس از شش سال آسفالت بلوار فتح آباد مورد بهره برداري قرار گرفت.

شب سوم اعلام برنامه نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي فتح آباد

آپار نيوز- سومين شب ارائه برنامه و پرسش و پاسخ نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي فتح آباد در مسجد امام خميني‌(ره) برگزار گرديد.

شب دوم اعلام برنامه نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي فتح آباد

آپار نيوز- دومين شب ارائه برنامه و پرسش و پاسخ نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي فتح آباد در مسجد امام خميني‌(ره) برگزار گرديد.

شب اول اعلام برنامه نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي فتح آباد

آپار نيوز- اولين شب ارائه برنامه و پرسش و پاسخ نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي فتح آباد ساعتي پيش در مسجد امام خميني‌(ره) اين منطقه برگزار گرديد.