روستای حیدرآباد علیمردانی

جمعیت بخش وردشت بر اساس سرشماری 1395

آپار نیوز- بر اساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت بخش وردشت در سرشماری 1395 به شرح زیر می باشد.

به گزارش آپار نیوز؛ بخش وردشت هم اکنون 9941 نفر در قالب 2980 خانوار در بخش وردشت ساکن هستند. از این تعداد 5029 نفر مرد و 4912 نفر نیز زن هستند.
گفتنی است بر اساس این سرشماری فتح آباد با 2023 نفر بیشترین جمعیت را دارد و امیرآباد و کاسگان علیا نیز کمترین جمعیت را دارند.

روستای حیدر آباد علیمردانی

معرفي كلي:
روستاي حيدرآباد عليمرداني از روستاهاي  دهستان وردشت بخش وردشت  در30 كيلومتري شمال شهرستان با مساحت 16000 متر مربع واقع شده است كه از طرف شمال غربي به روستاي علي آباد دهكرد و جنوب غربي به فتح آباد و شرق به روستاي مروك و غرب به روستاي كاكا آباد منتهي مي گردد.