دهستان دره شور

روستای مهرگرد

معرفي كلي:
روستاي مهرگرد از توابع شهرستان سميرم و در شمال اين شهرستان واقع در بخش وردشت مي باشد.اين روستا يكي از روستاهاي بزرگ منطقه و مركز دهستان دره شور است.مهرگرد مهد سيبهاي سرخ سميرم و يكي از مراكز مهم توليد سيب شهرستان و استان مي باشد.

روستای حاجی آباد

موقعيت

روستای حاجی آباد در جنوب شرقی بخش وردشت قرار دارد. این روستا از شمال به روستای جلال آباد از جنوب به ساخت قباد و از غرب نیز به جاده ورودی بخش وردشت منتهی می شود.

این روستا یکی از نزدیکترین روستاها به سمیرم بوده و فاصله ای معادل 10 کیلومتر از مرکز شهرستان دارد.

پلیس راه سمیرم-شهرضا و اورژانس بین جاده ای در نزدیکی این روستا قرار دارند.

صفحات