افتخارات وردشتی

مهران سرفراز مدال نقره دو 5000 متر آسیا را کسب کرد

دریافت مدال نقره آسیا توسط مهران سرفراز

آپار نیوز- مهران سرفراز دونده‌ی وردشتی تیم ملی دو و میدانی ناشنوایان در هشتمین دوره مسابقات آسیایی در چین تایپه موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش آپار نیوز صبح امروز مهران سرفراز با حضور در مسابقه فینال به رقابت با حریفان آسیایی خود پرداخت که موفق شد با ثبت رکورد 17 دقیقه 31 ثانیه و 75 صدم ثانیه مدال نقره را پس از حسین صداقت هم تیمی خود کسب نماید.

دكتر مهدي قرخلو

مهدي قرخلو به سال 1330در شهر نور آباد ممسني استان فارس در يك خاواده كشاورز و عشيره به دنيا آمد. دوران ابتدايي وي، در مدارس عشاير زير چادر سپري شد كه از اين حيث قابل توجه است.
دوره دبيرستان را در رشته رياضي بطور مستم آزاد بدون اينكه در كلاسي شركت كند به پايان برد. او كارشناسي جغرافياي اقتصادي را از دانشگاه اصفهان و كارشناسي ارشد جغرافياي انساني را از دانشگاه تهران كسب كرد و دست آخر دكتراي جغرافياي شهري را از دانشگاه اوتاواي كانادا در سال 1375 اخذ كرد.

خلبان خديجه نره اي

خلبان خدیجه نره‌ای بانویی در آسمان شهر مشروطه

خدیجه نره‌ای 28 ساله استاد خلبان، حدود یک سال است معلم خلبان جهادی مرکز آموزش فنون هوایی تبریز بوده و تا به امروز تمام پروازهاش بدون حادثه بوده است.