ولی اله قرقانی

آخرین بروزرسانی: 
یکشنبه, 1394/01/09 - 15:00

زاده روستای دولت قرین
از طایقه قرقانلو ایل بزرگ قشقایی
بزرگ شده و تحصیلات تا پایان مقطع متوسطه در شهرضا
دانش آموخته کارشناسی رشته زبان ژاپنی دانشگاه تهران- کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا وسیما و پیام نور تهران غرب

سوابق:
- مدیر رادیو ژاپنی صداوسیما (1382 تاکنون)
- سردبیر وب سایت ژاپنی مقام معظم رهبری(1388 تاکنون)
- دبیر کمیته رادیویی دومین جشنواره اتحادیه رادیو-تلویزیونهای اسلامی
- عضو کمیته داوران سومین جشنواره اتحادیه رادیو- تلویزیونهای اسلامی
- دبیر کمیته رادیویی چهارمین جشنواره اتحادیه رادیو- تلویزیونهای اسلامی
- برنده جایزه بهترین مستند رادیویی از دومین جشنواره اتحادیه رادیو- تلویزیونهای اسلامی
- کسب عنوان مدیر نمونه صداوسیما(1390)

عکس: