شاه آلمالوق

آخرین بروزرسانی: 
جمعه, 1393/12/29 - 19:55

در بخش وردشت شهرستان سمیرم، مابین روستاهای ورق، دهکرد و علی آباد و چشمه سرد، کوهی واقع است است به نام "آلمالوق".در قله ی این کوه، باغی بزرگ وجود دارد که به "شاه آلمالوق" معروف است. لفظ "شاه" بدین علت اضافه به کلمه ی "آلمالوق" شده است که ساکنین منطقه معتقدند که این مکان قدمگاه یکی از معصومین بوده است و بدین علت تقدس خاصی به این محل قائلند.
این مکان دارای ویژگیهای خاصی است که این مکان را از سایر مناطق شهرستان متمایز می گرداند. این مواردی که در اینجا ذکر می شود، با استناد به تجربیات و اعتقادات مردم منطقه است.
یکی از این ویژگیها اینست که اگر سیب های این مکان در همانجا خورده شوند، بسیار خوشمزه و لذیذ هستند ولی به محضی که این سیب ها در محلی خارج از این مکان خورده شوند، تلخ مزه می شوند!
در این مکان صدها درخت سیب وجود دارند و همچنین چشمه ای موجود است که همیشه پر آب بوده و در بدترین شرایط منطقه که خشکسالی پدید آمده و دیگر چشمه های منطقه خشک گشته اند، این چشمه همیشه جاری و روان بوده است!

ویژگی دیگر اینکه هرکس که چوب و هیزم های این مکان را برای استفاده های شخصی،به منزلش ببرد، آن ها را مصرف نخواهد کرد مگر در مراسم سوگواری و عزا! به عنوان نمونه یکی از افراد منطقه، به خاطره ای اشاره کرد که او ابتدا قائل به این واقعیت نبود و آن را خرافه می پنداشت. بدین علت مقدار بسیار زیادی هیزم و چوب از این منطقه برای خانواده اش می آورد. پس از مدت زمان کوتاهی همسر و پدر و دو تن از پسرانش را در اتفاقاتی از دست می دهد و همه ی چوبهایی را که برای مصرف به خانه برده بود، صرف سوزاندن در مراسم عزا می کند!
همچنین مردم منطقه نذوراتی در این مکان می کنند و شفا هم می گیرند.
این منطقه دارای مارهای سمی بسیار زیادی است ولی تا به حال کسی از این مارها آسیبی به خود ندیده است.
این مکان دارای طبیعتی بسیار زیبا و دلپسند است و منطقه ای تفریحی برای مردم منطقه محسوب می شود.این منطقه مقر شکار حیوانات وحشی از قبیل قوچ، بز کوهی و کبک و .... می باشد.
امید است که مسئولین استان، شهرستان و بخش، توجهات بیشتری به این مکان داشته باشند و امکانات مناسبی برای رفاه حال مردم، فراهم آورند.
در آخر هم از جناب آقای نوازالله سهرابی، بابت اطلاعات بسیار مفیدی که در اختیارمان قرار دادند، تشکر و قدردانی می کنیم.

گردآورنده: فرشاد کهن پور