دکتر جمشید آقایی

آخرین بروزرسانی: 
سه شنبه, 1394/09/03 - 08:50

دکتر جمشید آقایی یکی از دانشمندان برتر دنیا از سوی موسسه جهانی ISI شناخته شده اند که حیرت همگان را در عرصه ی برق و انرژی های نوین برانگیخته است.

جزو یک درصد از انسان هایی هستند که 4 در صد از علم دنیا در اختیارشون هست.
کارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعت آب و برق در سال 1382
کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 1384
دکترای مهندسی برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 1388

تحقیقات در زمینه:
بازارهای برق
سیستم قدرت امنیت و قابلیت اطمینان
تولید برق تجدید پذیر
شبکه هوشمند برق
بهینه سازی مسائل مربوط به برق قدرت

پس از فارغ التحصیلی در دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان دستیار پروفسور

عکس: