دكتر مهدي قرخلو

آخرین بروزرسانی: 
سه شنبه, 1394/01/18 - 23:24

مهدي قرخلو به سال 1330در شهر نور آباد ممسني استان فارس در يك خاواده كشاورز و عشيره به دنيا آمد. دوران ابتدايي وي، در مدارس عشاير زير چادر سپري شد كه از اين حيث قابل توجه است.
دوره دبيرستان را در رشته رياضي بطور مستم آزاد بدون اينكه در كلاسي شركت كند به پايان برد. او كارشناسي جغرافياي اقتصادي را از دانشگاه اصفهان و كارشناسي ارشد جغرافياي انساني را از دانشگاه تهران كسب كرد و دست آخر دكتراي جغرافياي شهري را از دانشگاه اوتاواي كانادا در سال 1375 اخذ كرد.

والدين و انساب:

پدر دكتر قرخلو در وردشت زندگي ميكند و مادر وي به رحمت ايزدي رفته است.
خاطرات کودکي:
قرخلو به دليل اينكه زندگي كوچ نشيني داشتند و از ييلاق به قشلاق دائما در حركت بودند تحصيلات ابتدايي خود را در همان مدارس عشاير كه زير چادر برگزار ميشد ادامه داد. او از آن دوران خاطرات فراواني در ذهن دارد.

اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي:

دكتر قرخلو در يك خانوداده كشاورز پرورش يافت او مي گويد: "شرايط زندگي مناسبي در دوران كودكي نداشتيم چون زندگي عشايري داشتيم از سال 1345 ساكن شديم، به كشاورزي مي پرداختيم كه در آن دوره شرايط خانوادگي در حد متوسط بود. خانواده‌اي پر جمعيت بوديم در مجموع 15 برادر و خواهر هستيم و اكثر فرزندان خانواده تحصيل كرده هستند"

تحصيلات رسمي و حرفه اي:

مهدي قرخلو دوران ابتدايي را در چادر هاي آموزشي عشاير و دبيرستان را متفرقه و غير حضوري در رشته رياضي در سال 1355 به اتمام رساند. دوره كارشناسي را در دانشگاه اصفهان در رشته جغرافياي اقتصادي سال 1365 و كارشناسي ارشد را در دانشگاه تهران در رشته جغرافياي انساني در سال 1368، و مدرك دكتراي جغرافياي انساني را از دانشگاه اوتاواي كانادا سال 1375 اخذ كرد.

خاطرات و وقايع تحصيل:

از وقايع اين دوران دكتر قرخلو سفر به شيراز و اصفهان براي تحصيل و مهاجرت به كانادا و تحصيل در اين كشور اشاره ميكند.

فعاليتهاي ضمن تحصيل:

از فعاليت هاي ضمن تحصيل قرخلو بعد از اتمام دوره دانشسراي عشايري در شيراز روي آوردن به شغل مقدس آموزگاري است كه تا اينك در درجه استادي ادامه دارد. وي همچنين در دانشگاه اوتاواي كانادا مسئوليت آزمايشگاه GIS را بر عهده داشته است.

استادان و مربيان:

از استادان وي دكتر شاپور گودرزي، دكتر رهنمايي، دكتر مشيري، دكتر كردواني، و از استادان دانشگاه اوتاوا پروفسور ميشل فيليپ و پروفسور آندره لانگلوآ ميتوان نام برد.

هم دوره اي ها و همکاران:

دكتر مهدي قرخلو از هم دوره اي هاي خود به دكتر عظيمي استاد دانشگاه گيلان، دكتر جاني استاد دانشگاه مشهد،‌دكتر خورشيدوست از دانشگاه تبريز و دكتر قدير استاد دانشگاه تهران اشاره كرد.

همسر و فرزندان:

دكتر مهدي قرخلو داراي همسر و چهار فرزند 3 دختر و يك پسر ميباشد.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي:

دكتر قرخلو در فعاليت هاي اجرايي خود معاونت تحصيلات تكميلي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران در گذشته و معاونت مالي و پشتيباني دانشكده جغرافيا را نيز در حال حاضر بر عهده دارد.

فعاليتهاي آموزشي:

علاوه بر آموزگاري در دوران تحصيل دكتر قرخلو سابقه 10 سال تدريس در دانشگاه تهران دانشكده جغرافيا را در زمينه GIS و ديگر رشته ها را در كارنامه دارد و به آن مشغول است.

مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد:

دكتر مهدي قرخلو در توسعه آزمايشگاه ‌GIS دانشكده جغرافيا از سال 1376 به بعد همكاري داشته است.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره :

دكتر قرخلو علاوه بر شركت در كنفرانس‌هاي بين المللي و چاپ مقاله هاي علمي به اجراي پروژه هاي تحقيق داخلي و خارجي نيز ميپردازد.

همفکران فرد :

دكتر قرخلو از همفكران خود اساتيد برجسته دانشكده جغرافيا؛ دكتر رهنما، دكتر فرهودي، دكتر پور احمد، دكتر حاتمي نژاد و دكتر زيادي و ... نام ميبرد.

چگونگي عرضه آثار:

بيشتر آثار دكتر قرخلو؛ ترجمه و تاليف و ارائه مقاله در سمينارهاي مختلف در زمينه جغرافيا و GIS ميباشد.

آثار:

جغرافياي جهانگردي و برنامه ريزي اوقات فراغت ويژگي اثر : تاليف، جهاد دانشگاهي، 1386
جغرافياي فرهنگي ويژگي اثر : ترجمه، نشر سمت، 1383
كاربرد اينترنت در جغرافيا و علوم انساني ويژگي اثر : تاليف، 1385
كاربرد كامپيوتر در جغرافيا ويژگي اثر : تاليف، 1383
مهاجرت و اسكان عشاير ويژگي اثر : تاليف، نشر ميان، 1382

عکس: