حوادث و رخدادهاي سياسي

آخرین بروزرسانی: 
جمعه, 1394/03/22 - 19:35

داستان انتزاع وردشت و كشته شدن 8نفر

بيست و دوم مرداد ماه سال 1382 هيئت دولت مصوب كرد كه دهستان وردشت از شهرستان سمیرم جدا و به شهرستان سمیرم سفلی به مرکزیت دهاقان الحاق گرديد. پيگيري‌هاي مكرر مردم و تحصن عاري از خشنوت در فرمانداري سميرم نتيجه‌اي نداشت تا اينكه پس از 3 و يا 4 روز باعث درگيري در شهر سميرم گرديد.(قسمتي از گفتگوي علي افشاري عضو شوراي شهر وقت سميرم با خبرگزاري فارس)

بيست و هفتم مرداد 82 خبري روي تلکس خبرگزاري‌ها قرار گرفت مبني بر کشته شدن 8 نفر در درگيري مأموران نيروي انتظامي استان اصفهان با مردم معترض سميرم. 6 تن از کشته‌ها از مردم بودند و2تن از مأموران نيروي انتظامي.

آنچه مردم سميرم را به اعتراض واداشته بود، مصوبه 5 روز قبل هيئت دولت درباره جدايي دهستان وردشت از سميرم و الحاق آن به شهر تازه‌تأسيس دهاقان بود. سايت بازتاب آن زمان تعداد معترضان را 3 هزار نفر اعلام كرد.

كرامت الله عمادي نماينده وقت سميرم در مجلس هم يک روز قبل در نطقي در مجلس "عناد و غرض‌ورزي عده‌اي را که با برخي افراد در استانداري اصفهان در ارتباطند"، علت تشنج و درگيري در سميرم توصيف کرده بود.

از سوی دیگر، حسن رمضانيان‌پور، نماينده شهرضا (همسايه سميرم) در مجلس در گفتگويي با خبرگزاري فارس عامل تشنج در سميرم را "برخي اعضاي فرصت‌طلب شوراي اين شهر" که به گفته او "براي پوشاندن نقطه ضعف خود، موضوع وردشت را بهانه قرار داده‌اند"، معرفي کرد.

محمود ميرلوحي، معاون حقوقي و امورمجلس موسوي لاري هم همان روزها در گفتگويي با ايسنا ضمن دفاع از تصميمي که درباره انتزاع وردشت از سميرم گرفته شده بود، بدون نام بردن از کسي عده‌اي را عامل بروز درگيري معرفي کرد که به‌گفته او "هميشه سعي مي‌کنند بر موقعيتها و مشکلاتي که پيش مي‌آيد موج سواري کنند."

ميرلوحي سپس ادامه داده بود که استاندار اصفهان مکرراً مأموران نيروي انتظامي را از تيراندازي منع کرده بوده اما اوضاع از کنترل خارج مي شود و حتي تلاش وزير کشور هم براي آرام کردن اوضاع به‌ جايي نرسيد. در نهايت در تيراندازي مأموران نيروي انتظامي به‌سوي مردم سميرم، 6 نفر از آنها کشته شدند.«

موسوي لاري وزير كشور درباره‌ رويكرد اين‌ وزارتخانه‌ نسبت‌ به‌ عوامل‌ پديدآورنده‌ حادثه‌ سميرم‌ گفت‌: نبايد هيچ‌ محدوديتي‌ در برخورد با عاملان‌ اين‌ حادثه‌، وجود داشته‌ باشد. موسوي‌ لاري‌ در حاشيه‌ همايش‌ فرمانداران‌ با اعلام‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ گزارش‌ حادثه‌ سميرم‌ هنوز به‌ صورت‌ رسمي‌ در اختيار وي‌ قرار نگرفته‌، گفت‌: وزارت‌ اطلاعات‌ و نيروي‌ انتظامي‌ به‌ ما اعلام‌ كردند كه‌ عوامل‌ اصلي‌ اين‌ حادثه‌ را شناسايي‌ كرده‌اند. اما اميدواريم‌ در فرصتي‌ مناسب‌ با "عوامل‌ تخريب‌ و آشوب" و "كساني‌ كه‌ كشته‌ شدن‌ تعدادي‌ از افراد را در اين‌ شهرستان‌ موجب‌ شدند"، برخورد شود و دستگاه‌ قضايي‌ هم‌ ان‌‌شاء الله‌ در اين‌ مسأله‌ با ما همكاري‌ خواهد كرد».

تاریخ :2/6/1382

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 10 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب انضمام هر روستا به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان به نزدیکترین مرکز استان با حفظ جهات سیاسی اجتماعی مجاز اعلام شده و طبق ماده 13 قانون فوق الذکر هر گونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین وتغییر مرکزیت و تغییر نام نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران محول شده است . و با توجه به ضرورت رعایت معیارها و مبانی قانون تقسمیات کشوری و ضرورت همگن بودن مناطق از از لحاظ شرائط زیست محیطی جغرافیای طبیعی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و نیز سوابق تاریخی و علقه های مردمی و قومی و خانوادگی براساس مواد2 و3 و6 و تبصره 2 ماده 6 و مفاد تبصره 3 ماده 7 و تبصره 1 ماده 9 و سایر جهات و ضوابط مربوط نظر باینکه انتزاع دهستان وردشت از شهرستان سمیرم و الحاق آن به شهرستان سمیرم سفلی به مرکزیت دهاقان بشرح بندهای 2 و3 و5 و بند ب ردیف 6 مصوبه شماره 22099/ت 28822 ک مورخ 22/5/1382 کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت متضمن رعایت شرایط اصولی مقرر در قانون فوق الذکر نیست و به تصویب هیات وزیران نیز نرسیده است وتصریح قانون در رعایت ماده 13 و تصویب هیات وزیران وعدم امکان تفویض اختیار در صورت صراحت قانون بنابراین بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
اصل موضوع انتزاع وردشت از سميرم همه در نهايت با ابطال مصوبه هيات دولت در ديوان عدالت اداري به پايان رسيد.

وردشت بالاخره به بخش ارتقا يافت

بالاخره و پس از سالها انتظار سايت دولت از ايجاد بخش وردشت خبرداد.
و پس از انتظاري چندين ماهه بالاخره در 22 مهرماه سال 1391 بخشداري وردشت افتتاح گرديده و مجتبي صنعتگر بعنوان اولين بخشدار اين مسئوليت را بر عهده گرفت.