ادارات و نهادهای دولتی

آخرین بروزرسانی: 
یکشنبه, 1394/03/24 - 11:56

بانک ها و مؤسسات مالی:

 • بانك كشاورزي مهرگرد
 • پست بانك فتح آباد
 • پست بانک مهرگرد

ادارات دولتی:

 • بخشداري وردشت
 • مركز بهزيستي فتح آباد
 • مركز خدمات كشاورزي وردشت
 • منابع طبيعي وردشت

شرکت های دولتی و نمایندگی اداره:

 • پست دامپزشكي وردشت
 • شركت دهياران بخش وردشت
 • كارگزاري بيمه روستاييان و عشاير

نهادها و سازمان های نظامی:

 • پاسگاه انتظامي وردشت
 • حوزه بسيج عشايري آيت الله قشقايي

مراکز خدماتی و بهداشتی:

 • مركز بهداشتي درماني حیدرآباد
 • مركز بهداشتي درماني مهرگرد
 • مركز مخابرات فتح آباد