اولین پل عابر پیاده شهرستان سمیرم در فتح آباد به بهره برداری رسید