اخبار روستاها

اخبار روستاهای مختلف وردشت مانند خبرهای روز،رخدادها و...که در روستاها اتفاق می افتد در این بخش نشان داده می شود.

پروژه آبیاری تحت فشار روستاي حاجي آباد افتتاح شد

آپار نيوز- رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم گفت: در راستای حمایت از کشاورزان با حمایت دولتی ۱۳۰ هکتار آبیاری تحت فشار و کانال کزن بخش وردشت سمیرم به افتتاح رسید.

شهدا جان نداند که برعکس آنان عمل کنیم

آپار نیوز-امام جمعه موقت سمیرم گفت: شهدا جان ندادند که برعکس آنان عمل کنیم بلکه باید حافظ خون پاک شهدا و قدر دان آنان باشیم .

پایگاه بسیج سلمان فارسی روستای اسلام آباد آغداش افتتاح شد

آپار نیوز- پایگاه بسیج سلمان فارسی روستای مهدی آباد وردشت صبح امروز با حضور مسئولین افتتاح شد.

مانور زلزله و ایمنی در مدارس وردشت برگزار شد

آپار نیوز- مانور زلزله و ایمنی امروز با نواخته شدن زنگ زلزله و ایمنی در مدارس وردشت برگزار گردید.

صفحات