معلم شهید غلامرضا اشتری

نام پدر: 
حمدالله
نام مادر: 
هديه بانو
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1329/07/06
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1361/02/18
شهر محل شهادت: 
شلمچه
نحوه شهادت: 
اصابت گلوله
منطقه عملیاتی: 
شلمچه
نام عملیات: 
شلمچه
محل قبر شهید: 
فتح آباد