شهید اسفندیار سهرابی

نام پدر: 
مختار
نام مادر: 
سيده بانو
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1314/09/06
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1361/01/23
شهر محل شهادت: 
خرمشهر
محل قبر شهید: 
-