شهيد هدايت الله حمزوي

نام پدر: 
ایرج
نام مادر: 
معصومه
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1350/05/03
تاریخ شهادت: 
دوشنبه, 1366/12/22
شهر محل شهادت: 
حلبچه
نحوه شهادت: 
اصابت گلوله
محل قبر شهید: 
شهرضا