شهيد نوذر سهرابي

نام پدر: 
لهراسب
نام مادر: 
درنا
تاریخ تولد: 
شنبه, 1342/04/21
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1365/04/26
شهر محل شهادت: 
جزیره مجنون
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
ورق