شهيد منوچهر قره قاني

نام پدر: 
گرگعلی
نام مادر: 
افلاطون
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1314/12/09
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1365/01/31
شهر محل شهادت: 
فاو
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش خمپاره
منطقه عملیاتی: 
فاو
محل قبر شهید: 
فتح آباد