شهيد مفقود الاثر کرمعلی سهرابی

نام پدر: 
اسکندر
نام مادر: 
نوري جان
تاریخ تولد: 
جمعه, 1347/09/01
تاریخ شهادت: 
دوشنبه, 1365/10/21
شهر محل شهادت: 
ام الرصاص عراق
محل قبر شهید: 
-