شهيد مراد عمله حسيني

نام پدر: 
جاندار
نام مادر: 
ماه خاور
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1343/04/04
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1367/05/09
شهر محل شهادت: 
شلمچه
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
شلمچه
محل قبر شهید: 
منطقه عشایری سرگز بلبلاب