شهيد محمود خجسته

نام پدر: 
خسرو
نام مادر: 
جواهر
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1346/06/15
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1365/10/19
شهر محل شهادت: 
شلمچه
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش خمپاره
محل قبر شهید: 
مهرگرد