شهيد كيقباد هاشمي شبانکاره

نام پدر: 
کیامرث
نام مادر: 
سرائيل
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1340/09/08
تاریخ شهادت: 
یکشنبه, 1363/03/20
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
جزیره مجنون
محل قبر شهید: 
مهرگرد