شهيد كرم نره اي

نام پدر: 
سهراب
نام مادر: 
ماه کمال
تاریخ تولد: 
دوشنبه, 1336/05/07
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1361/08/08
شهر محل شهادت: 
موسیان دهلران
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
کاکا آباد