شهيد غلامحسن نادري درشوری

نام پدر: 
دلاور
نام مادر: 
عيني جهان
تاریخ تولد: 
جمعه, 1347/03/03
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1363/10/26
شهر محل شهادت: 
دحله
نحوه شهادت: 
اصابت خمپاره
منطقه عملیاتی: 
شرق دجله
نام عملیات: 
بدر
محل قبر شهید: 
سبز آباد