شهيد عبادالله سهرابي

نام پدر: 
قادر
نام مادر: 
ترناز
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1344/05/10
تاریخ شهادت: 
سه شنبه, 1364/12/04
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
فاو
محل قبر شهید: 
ورق