شهيد شهباز جهانگيري

نام پدر: 
الیاس
نام مادر: 
ملکه
تاریخ تولد: 
جمعه, 1341/12/01
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1361/02/25
شهر محل شهادت: 
دیزجان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
نام عملیات: 
درگیری با گروه های ضد انقلاب
محل قبر شهید: 
دیزجان