شهيد شكرالله قرمزي

نام پدر: 
کاکاخان
نام مادر: 
ليلا
تاریخ تولد: 
دوشنبه, 1348/04/01
تاریخ شهادت: 
یکشنبه, 1365/10/13
شهر محل شهادت: 
ام الرصاص
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
شلمچه
نام عملیات: 
کربلای 5
محل قبر شهید: 
مهرگرد