شهيد رحمت الله سهرابي

نام پدر: 
مختار
نام مادر: 
سیده بانو
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1333/11/04
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1365/10/04
شهر محل شهادت: 
شلمچه
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
ورق