شهيد جمشيد سمساري

نام پدر: 
عبدالله
نام مادر: 
افلاطون
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1348/01/10
تاریخ شهادت: 
یکشنبه, 1365/10/20
شهر محل شهادت: 
آبادان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
کزن