شهيد بيژن نادريان

نام پدر: 
غلامحسین
نام مادر: 
رخسار
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1348/10/10
تاریخ شهادت: 
یکشنبه, 1365/04/21
شهر محل شهادت: 
جزیره مجنون
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
شهرضا