شهيد اياز تفضلي نيا فرد ايمانلو

تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1347/01/01
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1367/03/11
شهر محل شهادت: 
شلمچه
نحوه شهادت: 
اصابت خمپاره