شهيد الله داد حمزوي

نام پدر: 
مراد
نام مادر: 
سروي
تاریخ تولد: 
دوشنبه, 1333/06/01
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1361/11/18
شهر محل شهادت: 
دزفول
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
-