مناطق دیدنی وردشت

عکس اصلی: 
تصویری زیبا از تالاب طبیعی خان
تصاویر بیشتر: 
تالاب طبیعی خان در وردشت
تالاب طبیعی خان در وردشت
تالاب طبیعی خان در وردشت
تالاب طبیعی خان در وردشت
سد مخزنی قره قاچ وردشت
سد مخزنی قره قاچ وردشت
سد مخزنی قره قاچ وردشت
سد مخزنی قره قاچ وردشت
سد مخزنی قره قاچ وردشت
سبزه زار
رودخانه کزن
لاله های واژگون
کوه کاسگان
قلعه محمدحسن خان
کمپ گردشگری عشایری قشقایی مروک
کمپ گردشگری عشایری قشقایی مروک
بارش برف زمستانه