عکس‌های روستای فتح آباد سری اول

عکس اصلی: 
سیب باغات فتح آباد وردشت سمیرم
تصاویر بیشتر: 
شکوفه های درخت ارژن فتح آباد
مرگ تک درخت ارژن فتح آباد
مرگ تک درخت ارژن فتح آباد
شکوفه بهاری
شکوفه بهاری
سیب باغات فتح آباد وردشت سمیرم
باغ سیب وردشت فتح آباد
کشت سیب زمینی در وردشت
گندم در فتح آباد سمیرم
سیب باغات فتح آباد وردشت سمیرم