یادگاری از مدارس

عکس اصلی: 
کلاس درس مدرسه قدیمی
تصاویر بیشتر: 
دانش آموزان مدارس عشایری
دانش آموزان مدارس عشایری
دانش آموزان مدارس عشایری
دانش آموزان مدارس عشایری
دانش آموزان مدارس عشایری
دانش آموزان مدارس عشایری
دانش آموزان مدارس عشایری
پوستر آموزشی
دانش آموزان پایه اول دبستان شهید نادری فتح آباد در سال92
دانش آموزان پایه اول دبستان شهید نادری فتح آباد در سال92
دانش آموزان مدارس عشایری
آخرین سال تدریس یک معلم
مهد کودک فتح آباد

دیدگاه ها

تصاویر مهمان وردشت

عالی بووود

 

تصاویر میثم نادری

دستتون درد نکنه .

تشکر