وبلاگ ها

قربانيان حاكميت سرمايه

هر کشوری که قصد طی کردن مسیر توسعه و ترقی را داشته باشد و کمال غایت و ملک خود و سر زندگی و بهبودی شرایط زیست جمعی ملت خود را خواهان باشد،اگر خوش می دارد که در ملک مشاع جهان حرفی برای گفتن و چهره ای زیبا و فریبنده برای عرضه داشته باشد بایستی که به ابزارهایی مجهز باشد.به وسایلی که اگر نباشند فتح قله های صعب و سخت با وزش بادی یا لغزش پایی تمام امیدها و خواسته ها در عمق دره‌ی مرگ در خواهد غلتید و تنها مویه هایی بر جا خواهند ماند و یادبودی از رفته ای که دیگر بر نخواهد گشت و زیر خروار ها خاک خواهد آرمید و یادی بر جای خواهد ماند و دست بی رحم زمان این خاکستر بی جان را به آغوش باد

محمود درویش

محمود درويش فقيد اين نويسنده‌ي فلسطيني كه تبعيد و آوارگي را در لابه‌لاي آثارش فرياد مي‌زد چند سال پيش از فوتش وقتي كه براي معالجه نزد پزشكان بيمارستاني رفته بود با اين توصيه آنها مواجه شد كه ديگر سيگار نكشد تا بيشتر عمر كند، محمود درويش در جواب‌ آنها مي‌گويد: شما مي‌خواهيد با اين كار بيشتر زجرم بدهيد...

صفحات