وبلاگ ها

پيشا ديپلماسي

 درباره‌ي ديپلماسي شايد بتوان اين تعريف مختصر را ارائه كرد: «به كارگيري هنر گفتگو جهت افزايش منافع ملي». هر كشور براي پيشبرد اهداف خود در دنياي رنگارنگي كه هر كدام از بازيگران در پي كسب بيشترين سود و منفعت از اقتصادي و سياسي و فرهنگي گرفته تا وجاهت و جايگاه منطقه‌اي و جهاني نيازمند يك مجموعه‌اي كامل از افراد كاركشته است. دستگاهي كه اين افراد با برنامه‌هاي منسجم متولي پيشبرد منافع خود هستند و در آن مبادرت به بازيهاي سياسي با قواعد مشخص و ثابت جهاني به آن مي‌پردازند در وزارت امور خارجه هر كشوري قرار گرفته است.

مشكلات آب و برق در وردشت

قطعي‌هاي ناگهاني برق و قطعي شبانه آب و مشكلات موجود در اين باره در مناطق مختلف بخش وردشت ماه‌هاست گريبان گير اهالي وردشت است.
به گزارش آپار نيوز؛ برق هر روز ساعت 8 تا 9 حداقل يكبار قطع و بلافاصله وصل مي شود كه تاكنون باعث آسيب رسيدن به دستگاه هاي برقي مختلفي در منطقه شده است.
بلوار ورودي فتح آباد كه چندين سال از برقراري تيرهاي برق آن مي گذرد هنوز نور نديده اند. عابران پياده اي كه شبها از محله پايين فتح آباد به شهرك مي‌روند همواره با خطر جاني به دليل تاريكي بيش از حد مواجهه هستند.

دسته بلاگ: 

مرگ ايوان ايليچ

 لئو تولستوي داستان بلندي دارد به نام«مرگ ايوان ايليچ». اين داستان زندگي كارمندي را در روسيه عهد تزارها روايت مي‌كند. اسم كارمند ايوان ايليچ است. داستان زندگي او را از كودكي تا جواني و ازدواج و كار اداري و قضايي او پي‌ مي‌گيرد تا اين خط به بيماري او و در نهايت به مرگ وي منتهي مي‌شود.

پاره‌ نامه‌اي به اميد

تو كسي بودي كه اميد را برگرداندي، كار بسيار بزرگي كردي اما فراموش نكن سخت ترين كار هنوز به جاي خود باقي است و اين رسالت اصلي توست؛ نگهداشتن اميد.

نامه

اولين تقاضايي است از ميان بي‌شمار نعره‌ها و مويه‌هايم كه پس از اصرار و الحاح و بر ديوار كوبيدن‌ها و پا بر زمين‌ زدن‌ها مورد اجابت قرار گرفت. در آهنين با ناله‌اي كش‌دار باز شد و چيزي را پرت‌ كردند و دوباره در را بستند. كور مال كورمال به سمت در آهني رفتم و انگشتان جستجو گرم قلم و كاغذ را احساس كردند. چه عطيه‌ي گرانقدري است اين دو تا، اين دو تايي كه يار و همراه روزهاي تاريكم‌اند. ليلي جان اين چند كلام را مديون چشم‌هايم هستم، چشم‌هايي كه شب‌ها و روزها و گاه و بي‌گاه باريدند و از پا ننشستند تا به مقصود رسيدند.

صفحات