مراکز آموزشی

مدارس و مراکز آموزشی

دیار فرهنگ و ادب، دیار عالم بزرگی چون حکیم عالیقدر جهانگیر خان قشقایی ضمن امکانات مناسب در اقصی نقاط  منطقه برای تحصیل با مشکلاتی در مقاطع تحصیلی متوسطه نیز روبروست...  90 درصد منطقه با سواده هستند و بسیاری از جوانان از تحصیلات عالیه برخوردار هستند. لیست مدارس و مراکز آموزشی بخش وردشت در ادامه مطلب