نام آوران فرهنگی و اجتماعی

دکتر جمشید آقایی

دکتر جمشید آقایی یکی از دانشمندان برتر دنیا از سوی موسسه جهانی ISI شناخته شده اند که حیرت همگان را در عرصه ی برق و انرژی های نوین برانگیخته است.

ولی اله قرقانی

زاده روستای دولت قرین
از طایقه قرقانلو ایل بزرگ قشقایی
بزرگ شده و تحصیلات تا پایان مقطع متوسطه در شهرضا
دانش آموخته کارشناسی رشته زبان ژاپنی دانشگاه تهران- کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا وسیما و پیام نور تهران غرب

جهانگير خان قشقايي

جهانگیر خان قشقایی در سال 1243 هـ.ق. در خانواده‌ای تحصیل كرده به دنیا آمد. پدرش محمد خان نام داشت و از ایل قشقایی، طایفه دره شوری، تیره جانبازلو و از ساكنان «وردشت» سمیرم و مادرش اهل «دهاقان»، از شهرهای تابع سمیرم بود.

دكتر مهدي قرخلو

مهدي قرخلو به سال 1330در شهر نور آباد ممسني استان فارس در يك خاواده كشاورز و عشيره به دنيا آمد. دوران ابتدايي وي، در مدارس عشاير زير چادر سپري شد كه از اين حيث قابل توجه است.
دوره دبيرستان را در رشته رياضي بطور مستم آزاد بدون اينكه در كلاسي شركت كند به پايان برد. او كارشناسي جغرافياي اقتصادي را از دانشگاه اصفهان و كارشناسي ارشد جغرافياي انساني را از دانشگاه تهران كسب كرد و دست آخر دكتراي جغرافياي شهري را از دانشگاه اوتاواي كانادا در سال 1375 اخذ كرد.

صفحات