روستاهای دره شور

روستای آغداش

معرفي كلي:
آغداش آخرين روستا در دهستان دره شور كه از طريق يك جاده خاكي نه چندان مناسب به آخرين روستاهاي دهستان وردشت در نزديكترين نقطه به مرز با استان چهارمحال و بختياري متصل مي شود.

صفحات