بازیهای محلی

معرفي بازی پوخلو داش(ورزش دال پلان)

دال به معناي نشانه است و در اين ورزش يا بازي به قطعه سنگي اطلاق مي‌شود كه از ساير سنگ‌هاي موجود در مكان بازي مشخص تر است. پلان:به معناي قطعه سنگي است كه توسط بازيكن انتخاب مي‌شود و به سوي هدف كه دال باشد پرتاب مي شود.